Κλιματισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Residential work/Οικιακές εφαρμογές

Η κατασκευή συστημάτων κλιματισμού στην οικεία σας απαιτεί ευελιξία, αισθητική και ποιότητα. Με βάση την εμπειρία, την τεχνική κατάρτιση και την συνεργασία μας με τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρίες στον τομέα, προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, μέγιστης απόδοσης. Παρέχονται:

  • Αρχικός σχεδιασμός
  • Μηχανολογική μελέτη
  • Τεχνοοικονομικές λύσεις
  • Επίβλεψη από έμπειρο μηχανολόγο
  • Εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο τεχνικό συνεργείο
  • Τεχνική υποστήριξη-service
  • Εγγυημένα και πιστοποιημένα υλικά εγκατάστασης ελεγχόμενα από το σύστημα ISO
  • Συνέπεια και ευελιξία

Commercial work/ Επαγγελματικές εφαρμογές

Το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας μιας επιχείρησης είναι συνήθως υψηλό και αποτελεί σημαντικό μέρος των ετήσιων δαπανών της. Εμείς σας παρέχουμε τη δυνατότητα να κάνετε τις καλύτερες επιλογές και να πάρετε συμφέρουσες οικονομικά αποφάσεις σχετικά τόσο με το αρχικό κόστος εγκατάστασης όσο και με το λειτουργικό κόστος της τελευταίας. Με μελέτη και σωστό σχεδιασμό στοχεύουμε στην μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για την λειτουργία της επιχείρησης και στην αντικατάσταση της ενέργειας με νέας καθαρότερης μορφής.

GO TOP