Τεχνική Υποστήριξη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνική Υποστήριξη

Service/Τεχνική Υποστήριξη

Στην εταιρεία μας δεν περιοριζόμαστε μόνο στο κομμάτι της εμπορικής συναλλαγής αλλά παρέχουμε και υπηρεσίες εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης. Από την αρχή μέχρι το τέλος του project το τμήμα τεχνικής υποστήριξης θα βρίσκεται δίπλα σας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, γρήγορη διάγνωση και ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μέσω της συντήρησης κερδίζετε καλύτερη απόδοση, υγιέστερο και καθαρότερο περιβάλλον καθώς και οικονομία στην κατανάλωση. Επιπλέον, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένο, έμπειρο και έμπιστο προσωπικό πάντα φιλικό και βοηθητικό προς του πελάτες και συνεργάτες μας.

Μέσω της υπηρεσίας της τεχνική υποστήριξης, δεσμευόμαστε για αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία της εγκατάστασής σας, είτε υπάγεται στο κομμάτι του κλιματισμού, είτε της θέρμανσης. Προσφέρουμε μεγάλη γκάμα υπηρεσιών ώστε να σιγουρευόμαστε ότι το σύστημα εξακολουθεί να προσφέρει την καλύτερη απόδοση σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης παρέχει τα εξής :

  • Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος και δοκιμές ορθής λειτουργίας
  • Εργασίες συντήρησης και συμμόρφωσης με τις τελευταίες νομικές και κανονιστικές οδηγίες
  • Επισκευή έκτακτων βλαβών
  • Διάθεση ανταλλακτικών και αναλώσιμων
  • Εγγύηση λειτουργίας των προϊόντων με βάση τους όρους εγγύησης του κάθε κατασκευαστή
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Αξιοπιστία και έλεγχος
GO TOP