Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του κλιματιστικού σας

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του κλιματιστικού σας

Όταν επιλέγετε ένα σύστημα κλιματισμού είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψιν σας την ποσότητα ψύξης που απαιτείται για τον χώρο σας. Αν η απόδοση είναι μικρότερη από την απαιτούμενη, τα αποτελέσματα δεν θα σας ικανοποιούν, ενώ αν η απόδοση είναι μεγαλύτερη είναι πιθανό να καταναλώνετε περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεται.

Πέρα από το εμβαδό του δωματίου, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απαιτούμενη ποσότητα ψύξης. Ο βαθμός μόνωσης για παράδειγμα του δωματίου και η έκθεσή του σε ηλιακή ακτινοβολία παίζουν ειδικό ρόλο. Παράλληλα τόσο ο αριθμός των ατόμων, όσο και ο αριθμός ηλεκτρικών συσκευών, που βρίσκονται στο δωμάτιο, παράγουν μεγάλο φορτίο θερμότητας και αυξάνουν την ανάγκη για ψύξη. Τέλος, είναι προφανές πως οι ατομικές προτιμήσεις του καθενός για περισσότερη ή λιγότερη ψύξη θα επηρεάσουν την τελική απόφαση πριν την αγορά και την εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού.

Share
GO TOP